Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Понедельник, 25.03.2019
    Николаевская общественная организация "Николаевский общественный совет" объявила о желании сотрудничать  не только с общественными организациями, но и с политическими партиями после выборов в местные советы. Цель совместной деятельности - построение гражданского общества, в котором соблюдаются права граждан, существует безопасная среда для высокого качества жизни и труда.
    Предлагаем текст соглашения между партией и общественной организацией (на украинском языке).

Скачать с сервера в архиве (документ Microsoft word): http://nikos.at.ua/load/0-0-0-2-20


УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Миколаїв "__" __201__ р.

Миколаївська міська організація партії «____________» (далі Організація), в особі голови ____________________, яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та Громадське об’єднання «Миколаївська громадська рада» (далі Партнер), в особі голови ради Гончаровського Геннадія Миколайовича, який діє на підставі Статуту та Рішення Загальних зборів, з другого боку, (далі Сторони), уклали цю угоду про наступне :

 

  1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

 

1.1.Сторони, поважаючи програмні та статутні засади одна одної, на принципах взаємної поваги, домовляються про співробітництво по напрямках, зазначених в Угоді .

 

2. НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА

 

2.1.Вироблення спільних компромісних позицій щодо важливих питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя регіону та країни в цілому після виборчої кампанії протягом наступних 4-х років.

2.2. Організація проведення заходів задля висвітлення позицій Сторін щодо актуальних проблем суспільства.

2.3. Організація сприяє проведенню заходів для привернення уваги владних структур та громадськості до важливих позицій, що відстоює Партнер.

2.4. Сторони залучають одна одну до організації , проведення та участі у заходах, які проводяться.

2.5. Сторони представляють та захищають спільні інтереси, а також законні інтереси своїх членів.

2.6. Сторони беруть участь у вирішенні гострих проблем міста та регіону в цілому, шляхом внесення пропозицій до владних структур та у інший спосіб.

2.7. Сприяння створенню робочих груп та круглих столів для обговорення важливих питань міста та виробленню спільної позиції стосовно обговорюваних питань.

2.8. Сприяння створенню робочих місць , та підтримка підприємництва, як запоруки соціальної стабільності та добробуту громадян.

2.9. Сприяння вирішенню проблем молоді , багатодітних сімей, людей похилого віку, інвалідів, інших мало захищених соціальних груп.

2.10. Сторони підтримують освітні та культурні заклади, як осередки духовного збагачення нації .

2.11. Сприяння вирішенню екологічних проблем, захисту тваринного світу, збереження чистоти навколишнього середовища,  задля наступних поколінь.

2.12. Підтримка малого та середнього підприємництва, як сфери самореалізації людей та одного з важливих секторів економіки регіону.

2.13. Сторони підтримують двомовність у місті Миколаєві , однаково поважаючи українську й російську мови, та прагнення громадян розмовляти у звичний їм спосіб.

2.14. Сторони закріпляють уповноважену особу для системної співпраці та налагодженню взаємних відносин.

2.15. Сторони залучають до участі у співробітництві інші , близькі за позиціями та готові до співпраці , організації .

 

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

3.1. За погодженням Сторін Угода може доповнюватися новими положеннями.

3.2. У разі наміру однієї з Сторін припинити дію Угоди, вона за місяць інформує про це iншу Сторону в письмовій формі й вказує на причини такого рішення .

 

 

 

Голова громадської організації

«Миколаївська громадська рада»                                                       Г.М. Гончаровський

 

 

 

 

 Голова Миколаївської міської організації

Партії «_______________________»                                                   ______________________
Мини-чат
200